Historiek

Het 4-stemmig gemengd koor ‘Cantabile’ – dat verbonden is aan de Basiliek Onze-Lieve-Vrouw-van-Dadizele – ontstond in 1971, toen voor de kerstviering vrijwilligers werden gevraagd voor de muzikale opluistering. Onder de impuls van Guido Bekaert en Emiel Tant, werd de koorwerking verdergezet. Het koor stond 30 jaar lang o.l.v. Guido Bekaert, en eind 2001 volgde Roald Bekaert zijn vader op. In 2015 nam Bart Feys het dirigeerstokje over. 

Naast het opluisteren van de kerkelijke hoogdagen, gaat het koor geen enkele uitdaging uit de weg, en verlenen zij graag hun medewerking aan diverse (kerst)concerten, optredens met een meer profaan programma, korenfestivals of organiseren regelmatig zelf een concert! In 2018 zong het koor in de kathedraal van Reims, tijdens hun tweejaarlijkse koorweekend. In 2021 bestaat zangkoor ‘Cantabile’ exact 50 jaar en krijgt de vereniging een koninklijke titel. Het wordt een feestelijk jaar dat niet onopgemerkt voorbij zal gaan. 

Eén van de sleutels tot succes en de aangroei van het koor zijn ongetwijfeld de hechte vriendschappen die zijn ontstaan, en de warmte die het koor uitstraalt om nieuwe leden van harte welkom te heten!